Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Home Chat Forum Công cụ Upload
04:46
03/12/23
Nổi bật
- Bạn có thể truy cập website bằng tên miền là Omely.Wap.Sh
Thông tin khuyến mãi
Thông tin khuyến mãi các nhà mạng , sự kiện game ,...được cập nhật mỗi ngày
> > >

Code wap upload wapego - Omely.Wap.Sh

Demo :
Đầu tiên ta cần 1 tài khoản wapego đã có php (không biết cần không nhưng có cho chắc)
Vào tạo lập chọn "Tạo tập tin mới" Tạo 5 tập tin mới ghi tên gì cũng được (mình ghi Index, head, foot, all, new)
*** Index
Click vào tập tin đã tạo chọn "Đối tượng mới" >> "Căn lề" >> "Trái" và ấn "Thêm"
Lại Click vào "Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "head" và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "chủ đề" ghi "Upload Nhanh" >> "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán all code ở trong thư mục code >> dk-dn.txt **Ở dòng "Đối tượng có thể nhìn thấy:" chọn "Chỉ dành cho khách chưa đăng nhập"** và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán all code ở trong thư mục code >> uploadnhanh.txt **Ở dòng "Đối tượng có thể nhìn thấy:" chọn "Chỉ dành cho khách đã đăng nhập"** và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Căn lề" >> "Trái" và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán all code ở trong thư mục code >> newall.txt và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> "Trao đổi tập tin: danh sách các tập tin" >> Ô 1 ghi 5, Ô 2 chọn "Ngày tải lên", Ô 3 chọn "Giảm dần" và 2 ô HTML thì copp trong thư mục code >> tap tin.txt >> "Thêm"
"Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "foot" và ấn "Thêm"
Xong Index
***head
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán code ở thư mục code >> headdk.txt **Ở dòng "Đối tượng có thể nhìn thấy:" chọn "Chỉ dành cho khách chưa đăng nhập"** và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán code ở thư mục code >> headdn.txt **Ở dòng "Đối tượng có thể nhìn thấy:" chọn "Chỉ dành cho khách đã đăng nhập"** và ấn "Thêm"
Xong Head
*** Foot
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> tự chế code hoặc dán code ở thư mục code >> foot.txt >> và ấn "Thêm"
Xong Foot
*** All
"Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "head" và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán all code ở trong thư mục code >> all.txt và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> "Trao đổi tập tin: danh sách các tập tin" >> Ô 1 ghi 10, Ô 2 chọn "Tên", Ô 3 chọn "Tăng dần" và 2 ô HTML thì copp trong thư mục code >> tap tin.txt >> "Thêm"
"Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "foot" và ấn "Thêm"
Xong All
*** New
"Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "head" và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> dán all code ở trong thư mục code >> new.txt và ấn "Thêm"
"Đối tượng mới" >> "Mã HTML" >> "Trao đổi tập tin: danh sách các tập tin" >> Ô 1 ghi 10, Ô 2 chọn "Tên", Ô 3 chọn "Tăng dần" và 2 ô HTML thì copp trong thư mục code >> tap tin.txt >> "Thêm"
"Đối tượng mới" chọn "Bao gồm các tập tin khởi tạo khác" >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "foot" và ấn "Thêm"
Xong New
** Ra trang chủ wapego>> "Tiêu đề đầu và cuối trang" >> "Trao đổi tập tin" >>
- Tiêu đề đầu tập tin >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "head"
- Tiêu đề cuối tập tin >> "Chọn tập tin tạo lập" >> "foot"
** Ra trang chủ wapego>> "Thiết kế" >> "Cài đặt Bố trí" >> "trao đổi tập tin" >> dán all code ở trong thư mục code >> exchange.txt và ấn "Lưu"
**** Ra trang chủ wapego>> "Trao đổi tập tin" >> "Thêm thể loại" Thích ghi gì thì ghi
Click vào thể loại đã tạo >> xem trên link lấy ID (bằng số) thay vào id của tập tin "uploadnhanh.txt" trong code
~~~~~~~~~~~~~~~ XONG VÀ NHẬN HẬU QUẢ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Share filelist viptruyen không bai-viet
[ Ngày : 25/12/2015 - Xem: ]
» Share code toolpost filelist idvn fix lỗi
[ Ngày : 26/10/2015 - Xem: ]
» Share code đếm lưu lượng thư mục cho xtgem
[ Ngày : 17/10/2015 - Xem: ]
» Share code bình luận facebook đơn giản cho xtgem
[ Ngày : 16/10/2015 - Xem: ]
» Share code chuyển quảng cáo xuống footer cho xtgem
[ Ngày : 13/10/2015 - Xem: ]
[ » Xem thêm...]
Tải game cho điện thoại
Chia Sẻ : Facebook Google Plus Twitter

DMCA.com Protection StatusC-STAT
Thank toXtgem , Nén : 0.0002s